Abstracts

 

Abstract Book 2018 

Abstract Book indeholder alle indsendte abstracts antaget til frie foredrag og posterpræsentation.

Se det videnskabelige program for tidspunkter.

 

 

Videnskab – frie foredrag og poster
Frist for indsendelse: Fredag den 1. december 2017.

Dansk Radiologisk Selskab afholder i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Billeddiagnostisk Årsmøde, 24-26. januar 2018. Alle forskningsaktive deltagere opfordres igen i år til at indsende et abstract og dele deres idéer, resultater og cases med årsmødets andre deltagere.
Du kan deltage med en mundtlig præsentation under de “frie foredrag” eller med en poster. Postere kan være enten videnskabelige præsentationer eller kasuistikker. Igen i år vil der være præmier til de tre bedste mundtlige radiologiske præsentationer samt præmier til de bedste videnskabelige postere og den bedste case report poster. I bedømmelsen lægges vægt på det videnskabelige indhold samt præsentationen heraf (alle formelle krav skal selvfølgelig være opfyldt – se vejledning).

Skabeloner:
 
Foredrag eller poster (videnskabelig)
 Poster (kasuistik)

Vejledning til abstract:

Abstractet skal udfærdiges på dansk eller engelsk og må højst indeholde 350 ord.
Følgende skal anføres i nævnte rækkefølge:
• Hvilken kategori du foretrækker at deltage i (foredrag / poster – videnskabelig / poster – kasuistik)
• Titel
• Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn på alle medforfattere, kun første bogstav med stort, understregning af den der præsenterer, ingen titler).
• Navn på den der præsenterer
• Forfatterens ansættelsessted (afdeling og sygehus).
• Selve abstractet bør følge den vanlige opbygning med Introduktion (herunder formål), Materiale og metode, Resultater og Konklusion. For kasuistikkers vedkommende følges opbygningen: Baggrund, Case og Konklusion.

Forfattervejledning:
• Skrifttypen skal være Calibri str 12. Titel er med fed. Der skal være én linjes mellemrum mellem de forskellige afsnit.
• Referencerne angives efter Vancouver citationsstilen, dvs. med fortløbende tal i parentes med samme skriftstr. som brødteksten og med informationerne om referencerne (bibliografien) under overskriften ”referencer” i slutningen af abstractet. Referencerne rangeres i bibliografien efter rækkefølgen som de er nævnt i teksten.
• Der må maks indgå én figur eller tabel i abstractet. Figur/tabel inkl. figurtekst må maks fylde én ekstra side.
• Navngiv filen: 1. forfatters efternavn. Abstracttitel.

OBS! Hele artikler eller andet materiale skal ikke indsendes.

Generelt
Det forudsættes at alle forfattere har godkendt det indsendte abstract. Der stilles ingen specifikke krav til, at arbejdet ikke tidligere har været fremlagt fx ved en international kongres.
Du skal oplyse, om du ønsker at fremlægge et foredrag eller en poster, men afgørelsen ligger i sidste ende hos abstract-udvalget. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan abstractet blive afvist.
Foredragene er af 8 minutters varighed med 2 minutters efterfølgende diskussion og skal afholdes på dansk. Powerpoint-slides kan være på engelsk såvel som på dansk.
Postersessionen foregår som en poster-walk med en 3 minutters fremlæggelse af posteren, efterfulgt af spørgsmål fra dommerpanelet samt øvrige tilhørere.
OBS! Posterformat: 70 cm bred x 100 cm høj. Posteren kan være på engelsk såvel som dansk.
Abstractet sendes vedhæftet e-mail til: abstracts@drs-aarsmoede.dk. Benyt eventuelt link til skabelon. Vi forventer at udsende meddelelse, om hvorvidt de indsendte abstracts er antaget, i løbet af uge 50.
De forfattere som deltager i årsmødet skal selv sørge for registrering (inkl registreringsgebyr) osv.