Information til foredragsholdere

I forbindelse med Dansk Radiologisk Selskabs, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Radiograf Rådet’s fælles årsmøde i Odense 24. – 26. januar 2018 vil vi gerne give deltagerne mulighed for at se de enkelte foredrags powerpoint-præsentationer på nettet i umiddelbar forlængelse af mødet.

Vi beder dig derfor om at sende os et eksemplar af din præsentation
som en pdf-fil, som vil blive lagt på hjemmesiden www.drs-aarsmoede.dk
umiddelbart efter din præsentation på årsmødet.
Du vælger selv, om det er alle slides , udvalgte slides eller et abstract, der bliver tilgængeligt online.
Du kan se sidste års program med pdf-filer på adressen http://2017.drs-aarsmoede.dk .

Til årsmødet er der Windows computere med Microsoft PowerPoint 2007 samt en trådløs PowerPoint Presenter til rådighed. Du kan også selv medbringe udstyr.

Da vi er klar over, at den endelige powerpoint-præsentation oftest først er klar op til mødet, har vi valgt at sætte deadline tæt på årsmødet, mandag d. 22/1 2018.
PDF-filen sendes til webmaster@drs.dk.

Ved årsmødet er chairs ansvarlig for at hjælpe dig med at kopiere din præsentation over på computeren. Mød venligst ved forrige sessions afslutning, dog senest 30 minutter før starten af din session.
Har du nogle spørgsmål, f.eks. med hensyn til omformatering af powerpoint til pdf eller tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vi ser frem til at modtage din præsentation.
Martin Lundsgaard Hansen ( webmaster@drs.dk )

English version
As a presenter at the Annual Meeting of the Danish Society of Radiology, the Danish Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, the Danish Society of Ultrasound and Radiographer (Odense, 24 – 26th January 2018), we kindly ask you to email a copy of your presentation.

Please provide the entire presentation, selected slides or an abstract as a pdf-file, no later than 22th of January 2018. Please mail the file to webmaster@drs.dk.

The pdf-file will be online at www.drs-aarsmoede.dk after your presentation.
You can see last year’s presentations here: http://2017.drs-aarsmoede.dk

We will provide a Windows computer with Microsoft PowerPoint 2007 and a wireless PowerPoint Presenter. You can also bring your own equipment.
The chairs at your session can help you with copying your presentation to the computer. You can access the computer at the end of the previous session, and latest 30 minutes prior to your own presentation.
If you have any questions, including technical questions, do not hesitate to contact us.

On behalf of the Danish Society of Radiology
MD, PhD Martin Lundsgaard Hansen ( webmaster@drs.dk )