Information til udstillerne

Bestilling af møblement samt diverse til stand

Udstillingsansvarlig på hotellet er Kristine Askjær på tlf. 6544 1112 eller email kristine.askjaer@radissonblu.com.

Hotellet stiller et bord og et par stole til rådighed. Der er elektricitet til hver stand og desuden gratis trådløst internet. Skulle I få behov for effekter, der ikke er standard til standen, kan Kristine Askjær kontaktes senest d. 15. januar se link længere oppe på siden.

Der er mulighed for opmagasinering af effekter til standen inden årsmødets start, dog tidligst pr. 18. januar 2018 og på eget ansvar. Effekterne skal stiles til: ODEONS, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C Att.: Kristine Askjær og markeret ”Dansk Radiologisk Selskab-årsmøde 2018” samt jeres firmanavn. Aflæsning af effekter kan ske ved hotellets hovedindgang

På udstillingsdagen er standen markeret med firmanavn. Udstillingen kan opsættes fra kl. 08.00 d. 24. januar og skal være klar senest kl. 11.30 samme dag, idet første frokostpause i udstillingsarealet vil finde sted kl. 12.00.  Skulle I have brug for mere tid til at opstille jeres stand, kontakt da venligst hotellets kontaktperson. Nedtagning kan tidligst påbegyndes efter sidste frokostpause fredag d. 26. januar kl. 13.30 og skal være afsluttet samme dag; dette gælder også retur-fragts aftaler.

Kaffe- og frokost-serveringerne, for både kursister, arrangører og udstillere foregår i udstillingsarealet.

På årsmødets første dag vil I få udleveret en mappe med lister over kursister, program og jeres badges.

Vi inviterer alle udstillerne til et uformelt evalueringsmøde onsdag aften ved den store trappe op til udstillingen kl. 17.

Ansvarlige for udstillingen: Mia Louise Østergaard og Brian Malling